Ta strona zawiera treści przeznaczone wyłącznie dla osób wykonujących zawód medyczny, protetyków słuchu oraz osób zawodowo związanych z diagnostyką i protetyką słuchu. Dostęp do strony jest możliwy po złożeniu oświadczenia:

Oświadczam, że jestem osobą wykonującą zawód medyczny / protetykiem słuchu / osobą zawodowo związaną z diagnostyką lub protetyką słuchu.

Badanie równowagi

Firma Diatec ma wieloletnie doświadczenie w dziedzinie badania równowagi i oferuje najbardziej zaawansowane na świecie technologie do oceny układu przedsionkowego u pacjentów z zawrotami głowy.

Zaawansowane systemy badania równowagi do oceny układu przedsionkowego

Nasze rozwiązania badania równowagi zapewniają szybki i obiektywny pomiar narządów przedsionkowych i pozwalają szybko określić, czy zawroty głowy są związane z zaburzeniami układu przedsionkowego. Nasze rozwiązania badania równowagi obejmują gogle i kamery do rejestracji ruchów gałek ocznych oraz zaawansowane oprogramowanie z obsługą dotykową do badania oczopląsu samoistnego, testów pozycyjnych i kalorycznych. Firma Diatec oferuje również rozwiązania do oceny układu przedsionkowego pozwalające diagnozować i leczyć łagodne położeniowe zawroty głowy (BPPV), a także rozwiązania umożliwiające wykonywanie badań na fotelach obrotowych, na przykład badanie VOR i Dix-Hallpike’a.