Interacoustics Eclipse EP25

Pełne parametry kliniczne ABR

EP25 został zaprojektowany dla kompletnego badania klinicznego AEP - włączając w to odpowiedzi o wczesnej, średniej i późnej latencji oraz procedur specjalnych. Wszystkie cechy EP15 są zawarte wraz z bodźcami CE-Chirp® i NB CE-Chirp® LS, co pozwala na znaczne skrócenie czasu badania wartości progowych ABR.

Ta strona zawiera treści przeznaczone wyłącznie dla osób wykonujących zawód medyczny, protetyków słuchu oraz osób zawodowo związanych z diagnostyką i protetyką słuchu. Dostęp do strony jest możliwy po złożeniu oświadczenia:

Oświadczam, że jestem osobą wykonującą zawód medyczny / protetykiem słuchu / osobą zawodowo związaną z diagnostyką lub protetyką słuchu.

Funkcje i pliki do pobrania

  • Czas oczekiwania na odpowiedź 900ms
  • Badanie latencji wczesnej, średniej i późnej
  • Obliczanie współczynnika powierzchni ECochG przez Johna Ferraro