Interacoustics Eclipse EP25

Pełne parametry kliniczne ABR

EP25 został zaprojektowany dla kompletnego badania klinicznego AEP - włączając w to odpowiedzi o wczesnej, średniej i późnej latencji oraz procedur specjalnych. Wszystkie cechy EP15 są zawarte wraz z bodźcami CE-Chirp® i NB CE-Chirp® LS, co pozwala na znaczne skrócenie czasu badania wartości progowych ABR.

Funkcje i pliki do pobrania

  • Czas oczekiwania na odpowiedź 900ms
  • Badanie latencji wczesnej, średniej i późnej
  • Obliczanie współczynnika powierzchni ECochG przez Johna Ferraro