Interacoustics Eclipse cVEMP/oVEMP

Badanie przedsionkowe

Badanie Eclipse VEMP mierzy i analizuje przedsionkowy potencjał miogenny wywołany przez głośny bodziec.

Funkcje i pliki do pobrania

  • cVEMP i oVEMP
  • Monitoring wewnętrzny lub zewnętrzny dla docelowego skurczu mięśnia sercowego (monitoring EMG)
  • Skalowanie EMG
  • Obliczanie współczynnika amplitudy