Interacoustics Eclipse cVEMP/oVEMP

Badanie przedsionkowe

Badanie Eclipse VEMP mierzy i analizuje przedsionkowy potencjał miogenny wywołany przez głośny bodziec.

Ta strona zawiera treści przeznaczone wyłącznie dla osób wykonujących zawód medyczny, protetyków słuchu oraz osób zawodowo związanych z diagnostyką i protetyką słuchu. Dostęp do strony jest możliwy po złożeniu oświadczenia:

Oświadczam, że jestem osobą wykonującą zawód medyczny / protetykiem słuchu / osobą zawodowo związaną z diagnostyką lub protetyką słuchu.

Funkcje i pliki do pobrania

  • cVEMP i oVEMP
  • Monitoring wewnętrzny lub zewnętrzny dla docelowego skurczu mięśnia sercowego (monitoring EMG)
  • Skalowanie EMG
  • Obliczanie współczynnika amplitudy