Interacoustics AC40

Audiometr kliniczny

AC40 to w pełni dwukanałowy audiometr kliniczny, który zawiera wszystkie zaawansowane cechy i funkcje potrzebne w nowoczesnej klinice. Posiada zaprogramowane i zautomatyzowane testy oraz duży ekran LCD ułatwiający przeprowadzanie badań.  AC40 posiada w standardzie funkcje audiometrii wysokich częstotliwości i audiometrii wieloczęstotliwościowej, MLD, wbudowany wzmacniacz pola swobodnego i wiele innych.

Ta strona zawiera treści przeznaczone wyłącznie dla osób wykonujących zawód medyczny, protetyków słuchu oraz osób zawodowo związanych z diagnostyką i protetyką słuchu. Dostęp do strony jest możliwy po złożeniu oświadczenia:

Oświadczam, że jestem osobą wykonującą zawód medyczny / protetykiem słuchu / osobą zawodowo związaną z diagnostyką lub protetyką słuchu.

Funkcje i pliki do pobrania

  • Pełna bateria testów klinicznych z dedykowanymi układami ekranów
  • Wstępnie zaprogramowane, zdefiniowane przez użytkownika lub zautomatyzowane sekwencje testów
  • Integracja z komputerem w celu drukowania i przechowywania danych
  • Prawdziwe hybrydowe rozwiązanie – obsługa AC40 bezpośrednio z komputera, jako samodzielnego audiometru lub sterowanie komputerem z poziomu audiometru AC40
  • Narzędzia do konsultacji pacjentów
  • Bezpośrednie wyjście HDMI dla monitorów zewnętrznych