Interacoustics AS608

Audiometr do badań przesiewowych

Przenośny audiometr AS608 jest idealny do stosowania w szkołach, zakładach pracy, gabinetach lekarskich i innych miejscach, gdzie jest wymagane szybkie badanie słuchu. Jest łatwy w użyciu i oferuje skalibrowane bodźce w postaci tonów czystych i modulowanych. AS608e (licencja rozszerzona) zawiera zautomatyzowany test progu słyszenia tonów czystych Hughsona-Westlake'a oraz umożliwia integrację z komputerem przez USB z wykorzystaniem oprogramowania Diagnostic Suite, które umożliwia przesyłanie danych audiometrycznych do komputera.

Ta strona zawiera treści przeznaczone wyłącznie dla osób wykonujących zawód medyczny, protetyków słuchu oraz osób zawodowo związanych z diagnostyką i protetyką słuchu. Dostęp do strony jest możliwy po złożeniu oświadczenia:

Oświadczam, że jestem osobą wykonującą zawód medyczny / protetykiem słuchu / osobą zawodowo związaną z diagnostyką lub protetyką słuchu.

Funkcje i pliki do pobrania

  • Przenośny (całkowita masa nie przekracza 1,6 kg)
  • Prosta obsługa i przystępna cena
  • AS608e: Integracja z komputerem i testy automatyczne