RAS – zdalny system audiologiczny

Teleaudiologia

Interacoustics RAS to rozwiązanie z zakresu teleaudiologii dające możliwość zdalnego świadczenia usług audiologicznych. Dzięki systemowi RAS audiolog może przeprowadzić kompleksowe badanie bez konieczności fizycznej obecności. W tej konfiguracji asystent pełni rolę rąk i oczu audiologa.

Funkcje i pliki do pobrania

  • Wideokonferencje
  • Możliwość stosowania z Callisto™, Equinox, Eclipse i Titan
  • Kabina dźwiękowa, wyciszone pomieszczenie i konfiguracje mobilne
  • Konfiguracje mobilne z jednym lub dwoma monitorami