RAS – zdalny system audiologiczny

Teleaudiologia

Interacoustics RAS to rozwiązanie z zakresu teleaudiologii dające możliwość zdalnego świadczenia usług audiologicznych. Dzięki systemowi RAS audiolog może przeprowadzić kompleksowe badanie bez konieczności fizycznej obecności. W tej konfiguracji asystent pełni rolę rąk i oczu audiologa.

Funkcje i pliki do pobrania

  • Wideokonferencje
  • Możliwość stosowania z Callisto™, Equinox, Eclipse i Titan
  • Kabina dźwiękowa, wyciszone pomieszczenie i konfiguracje mobilne
  • Konfiguracje mobilne z jednym lub dwoma monitorami

Ta strona zawiera treści przeznaczone wyłącznie dla osób wykonujących zawód medyczny, protetyków słuchu oraz osób zawodowo związanych z diagnostyką i protetyką słuchu. Dostęp do strony jest możliwy po złożeniu oświadczenia:

Oświadczam, że jestem osobą wykonującą zawód medyczny / protetykiem słuchu / osobą zawodowo związaną z diagnostyką lub protetyką słuchu.