OtoAccess® API

Integracja z rozwiązaniami innych firm

OtoAccess® API to usługa w tle, która integruje systemy EMR z urządzeniami Demant Diagnostics. Dzięki temu protetycy słuchu mogą uzyskać dostęp do oprogramowania Demant Diagnostics z interfejsu EMR, a dane są zapisywane automatycznie. Idealny dla protetyków słuchu, którzy nie korzystają z bazy danych OtoAccess®.