Interacoustics Eclipse TEOAE25

Badania przesiewowe i kliniczne

TEOAE25 wykorzystuje liniowe lub nieliniowe szerokopasmowe bodźce słuchowe do wywołania otoemisji akustycznych. Szeroki zakres opcji klinicznych gwarantuje kompletną ocenę kliniczną TEOAE. TEOAE25 zawiera ustawienia protokołu do automatycznego wyświetlania wyniku „Zaliczone/Do dalszych konsultacji” dla badań przesiewowych słuchu. Dostępne są również ustawienia fabryczne.

Ta strona zawiera treści przeznaczone wyłącznie dla osób wykonujących zawód medyczny, protetyków słuchu oraz osób zawodowo związanych z diagnostyką i protetyką słuchu. Dostęp do strony jest możliwy po złożeniu oświadczenia:

Oświadczam, że jestem osobą wykonującą zawód medyczny / protetykiem słuchu / osobą zawodowo związaną z diagnostyką lub protetyką słuchu.

Funkcje i pliki do pobrania

  • Zautomatyzowane badanie przesiewowe OAE
  • Szczegółowa diagnostyka OAE
  • Łatwy w obsłudze interfejs