Interacoustics AT235

Analizator ucha środkowego

AT235 to automatyczny analizator ucha środkowego idealny do badań diagnostycznych i przesiewowych. Urządzenie AT235 zawiera standardowe badania tympanometryczne, test funkcji przewodu Eustachiusza, testy odruchów akustycznych ipsilateralnych i kontralateralnych, zaniku odruchu oraz audiometrię przewodnictwa powietrznego.

Ta strona zawiera treści przeznaczone wyłącznie dla osób wykonujących zawód medyczny, protetyków słuchu oraz osób zawodowo związanych z diagnostyką i protetyką słuchu. Dostęp do strony jest możliwy po złożeniu oświadczenia:

Oświadczam, że jestem osobą wykonującą zawód medyczny / protetykiem słuchu / osobą zawodowo związaną z diagnostyką lub protetyką słuchu.

Funkcje i pliki do pobrania

  • Regulowany kolorowy wyświetlacz 10"
  • Od +400 daPa do -600 daPa
  • Zawiera system sond diagnostycznych lub klinicznych – obie z diodą LED wskazującą status sondy
  • Bezpośrednie drukowanie na drukarkach komputerowych
  • Protokoły zdefiniowane przez użytkownika
  • Wyjście HDMI
  • Wyświetlanie tekstu w 15 różnych językach