Interacoustics AT235

Analizator ucha środkowego

AT235 to automatyczny analizator ucha środkowego idealny do badań diagnostycznych i przesiewowych. Urządzenie AT235 zawiera standardowe badania tympanometryczne, test funkcji przewodu Eustachiusza, testy odruchów akustycznych ipsilateralnych i kontralateralnych, zaniku odruchu oraz audiometrię przewodnictwa powietrznego.

Funkcje i pliki do pobrania

  • Regulowany kolorowy wyświetlacz 10"
  • Od +400 daPa do -600 daPa
  • Zawiera system sond diagnostycznych lub klinicznych – obie z diodą LED wskazującą status sondy
  • Bezpośrednie drukowanie na drukarkach komputerowych
  • Protokoły zdefiniowane przez użytkownika
  • Wyjście HDMI
  • Wyświetlanie tekstu w 15 różnych językach