Interacoustics Titan

Analizator ucha środkowego

Urządzenie Titan umożliwia wykonanie pełnej analizy ucha środkowego z wieloma tonami (226, 678, 800 i 1000 Hz), wieloma testami przewodu Eustachiusza (nienaruszony, perforowany i z zmianami patologicznymi), testami odruchów ipsilateralnych/kontralateralnych, testami zaniku odruchu i latencji, a także automatyczną i ręczną kontrolą pompy. Może być obsługiwany jako urządzenie ręczne lub sterowane komputerowo z możliwością drukowania na małej drukarce termicznej lub na podłączonej drukarce komputerowej.

Ta strona zawiera treści przeznaczone wyłącznie dla osób wykonujących zawód medyczny, protetyków słuchu oraz osób zawodowo związanych z diagnostyką i protetyką słuchu. Dostęp do strony jest możliwy po złożeniu oświadczenia:

Oświadczam, że jestem osobą wykonującą zawód medyczny / protetykiem słuchu / osobą zawodowo związaną z diagnostyką lub protetyką słuchu.

Funkcje i pliki do pobrania

  • W pełni diagnostyczne i kliniczne rozwiązanie do pomiarów impedancji
  • Ręczny lub obsługiwany komputerowo
  • Szybkie i precyzyjne pomiary
  • Elastyczne, zindywidualizowane protokoły oraz raporty
  • Pamięć do 250 pacjentów
  • Rewolucyjna tympanometria szerokopasmowa (opcjonalnie)